Tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab, budget og fastsættelse af eventuelt kontingent
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  6. Valg af revisior og revisor suppleant
  7. Eventuelt

I forbindelse med bestyrelsens beretning gennemgås en præsentantion af alle projekter, der har været arbejdet med gennem året – vi ser frem til at rigtig mange deltager.

Følg med på facebook og visiongram.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen