Der er afholdt generalforsamling i Vision Gram d. 26/3 2019 hvor bl.a. årets aktiviteter blev gennemgået:

Slotssøen er blevet oprenset
 • oprydning langs åkanten ved Slotssøen – brakpudser indkøbt til græsslåning langs åen, pumptrackbanen m.v.
 • udlagt grus på stier og opsagt flere henvisningsskilte
 • Slotssøen oprenset og inden påske ibrugtages springvand
 • Kanosejlads fra Slevadbro til Gram nu muligt
 • Scaterbane og opholdsmøbel ved Gram Skole til brug for alle
 • Kleinbahn udvidet og nu modulopbygget
 • Pumptrack bane på Lundekobbel indviet
 • MTB cykelspor i Stensbæk taget i brug
 • Multibane ved Gram Fritidscenter åbnet
 • Sheltere hos spejdere installeret
 • Flagstænger og flag indkøbt sammen med Gram Handelsklub til 4 indfaldsveje til Gram

Sideløbende er afholdt utal af møder med interessenter, myndigheder, entreprenører og frivillige om bl.a. cykelsti fra Fole-Nustrup-Uldal – cykelsti fra Østervej i Gram til Lergravsmuseet – flytning af nordlige byport og trafiksikring – nye Gram gadelygter o.m.m. mere.

På valg til bestyrelsen var Niels Physant og Karl Gunnar Gregersen der begge blev genvalgt. Bestyrelsen er udover de 2, Mads Skuldbøl, Thomas Vedsted og John Flemming Hansen.

Formanden efterlyste flere frivillige hænder til de mange projekter og opfordrede til at melde sig enten vi foreningens hjemmeside, facebook eller kontakt til et bestyrelsensmedlem. Nogle timers hjælp her og der vil gøre underværker i at få realiseret de mange projekter.Samtidig efterlyser Vision Gram flere forslag til projekter foreningen kan tage hånd om.

Mvh

Bestyrelsen