Generalforsamling

Der blev afholdt generalforsamling i Vision Gram d. 24/6 2021 hvor bl.a. årets aktiviteter blev gennemgået.

John Flemming formidlede et oplæg om bosætning, som en del af det kommunale arbejde med bosætning.

Slotssøen er blevet oprenset

Referat fra generalforsamlingen kan læses her >>>

På valg til bestyrelsen var Niels Physant og Karl Gunnar Gregersen der begge blev genvalgt. Bestyrelsen er udover de 2 er John Flemming Hansen, Tom Christensen og Mads Skuldbøl Nielsen.

Suppleanter blev Thomas Vedsted og Johannes Gjesing

De politisk udpegede er fortsat:
Signe Knappe
Per Hauritz
Jens Chr. Gjesing


Mvh
Bestyrelsen