Der er afholdt generalforsamling i Vision Gram d. 26/8 2020 hvor bl.a. årets aktiviteter blev gennemgået.

Rema1000 fortalte om deres nye byggeri og om visionerne for deres butik

Slotssøen er blevet oprenset

Referat fra generalforsamlingen kan læses her >>>

På valg til bestyrelsen var John Flemming Hansen, Tom Christensen og Mads Skuldbøl Nielsen der alle blev genvalgt. Bestyrelsen er udover de 3, Niels Physant og Karl Gunnar Gregersen.

Suppleanter blev Thomas Vedsted og Johannes Gjesing

De politisk udpegede er fortsat:
Signe Knappe
Per Hauritz
Jens Chr. Gjesing


Mvh
Bestyrelsen