Kategorier
Vision Gram

Generalforsamling

Vision Gram afholder

Generalforsamling

Gram Fritidscenter d. 23. marts 2023 – kl. 19.00

Dagsorden i følge vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 • Fremlæggelse af forslag til budget
 • Fastsættelse af evt. kontingent
  Der er fortsat ikke ønske om at fastsætte kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 • Eventuelt
Kategorier
Vision Gram

Borgermøde

Invitation til borgermøde om byudviklingen i Gram

Kom til borgermøde hvor der bliver vist og afsløret spændende tanker og udvikling for Gram.

Informationsmødet holdes forud for Vision Grams generalforsamling

Torsdag d. 23. marts kl. 19.00 – ca. 20

i Gram Fritidscenter.

Vision Gram har i samarbejde med borgere gjort sig tanker om byudvikling og bosætning i Gram for de kommende år.

Vi fremlægger bl.a. planer for Højmarken og visioner for Tårnvej/Lundekobbel – og du har mulighed for at give udtryk for dine behov og ønsker til boligform for din fremtid i Gram – uanset hvilken livsfase du er i nu.

Deltag og vær med til at påvirke udviklingen – adgang er gratis.

Del gerne denne info med naboer og andre interesserede.

Generalforsamling i Vision Gram afvikles i umiddelbar forlængelse af borgermødet.

VISION GRAM