Kategorier
Vision Gram

Nyhedsbrev

Så har vi lavet endnu et nyhedsbrev, med nyt om bl.a. DM i ballonflyvning og områdefornyelsesplan i Gram:

Nyhedsbrev – maj 2024

Kategorier
Vision Gram

Cykelsti

Haderslev og Vejen Kommuner inviterer til fælles informationsmøde for berørte lodsejere og øvrige interessenter om cykelstiprojektet mellem Gram og Brændstrup:

Tirsdag den 14. maj 2024 kl. 16.30-18.00 i Gram Fritidscenter, Stadionvej 15, 6510 Gram.

På mødet vil vi præsentere de foreløbige projekttegninger, fortælle om tidsplan og ekspropriationsprocessen samt svare på spørgsmål fra de fremmødte.

Del meget gerne invitationen i lokalområdet. Vedhæftede invitation er d.d. sendt til de nærmeste naboer på strækningen.

Invitation-til-informationsmoede_sendt-26.-april-2024-4.pdf

Kategorier
Vision Gram

Vision Gram afholder

Generalforsamling

Gram Fritidscenter d. 21. marts 2024 – kl. 19.00

Vi starter aftenen med et kort indlæg fra byplanlægger Ingebjørg Lund, Haderslev kommune der vil orientere om den borgerdrevne proces der igangsættes til foråret i forbindelse med at By- og Landudviklikngsudvalget har bevilget udarbejdelse af en Områdefornyelsesplan for Gram i løbet af 2024.

Emner til planen kunne være udvikling af midtbyen, værested for unge, rådhuset grunden, Lundekobbel, byrum eller lignende projekter, der kan være med til at skabe byudvikling og bosætning – måske du har en god idé!’

Dagsorden i følge vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 • Fremlæggelse af forslag til budget
 • Fastsættelse af evt. kontingent
  Der er fortsat ikke ønske om at fastsætte kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 • Eventuelt
Kategorier
Vision Gram

Ny cykelsti

Foto: Yadid Levy/Norden.org

Det er en stor dag for borgerne i Gram med den glade nyhed om, at der nu kommer penge til at etablere cykelsti mellem Gram og Brændstrup. Et ønske Vision Gram har arbejdet med stort set siden vores etablering i 2015.

I samarbejde med Haderslev kommune og Lergravsmuseet er der arbejdet med flere løsningsforslag gennem årene og nu kommer gennembruddet endelig. Og det med den bedst tænkelige løsning med en dobbeltrettet cykelsti ikke blot til Lergravsmuseet, men helt til Brændstrup så Gram forbindes cykelsti mæssigt med resten af Jylland nordfra. Dermed er et stort skridt taget til at forbinde cykelstier fra vest til øst i kommunen.

Tidligere på ugen kom det frem, at Haderslev kommune har erhvervet det tidligere rådhus i Gram. Også det har Vision Gram arbejdet på løbende gennem årene og i tide og utide husket politikere og forvaltning på, at der er et øjenbæ i Gram midtby, vi har et fælles ansvar for at få gjort noget ved.

Nu ser vi frem til arbejdet med at finde ud af hvad købet giver af muligheder for at lyse op positivt i midtbyen.

En fantastisk uge med kommunens køb af rådhuset og nu cykelsti projektet, det svært at få armene ned her i sommervarmen.

Vision Gram

Kategorier
Vision Gram

Nye møbler

Vision Gram har indkøbt nye møbler til byrummet. Ideen er, at borgere og turister skal nyde godt af at tage en pause og hygge sig – lige midt i byen.

Møblerne er opstillet på Torvegade 6A, hvor der tilligere var en brandtomt. Og ved flagstangen ud mod rundkørslen.

Se mere på https://jv.dk/…/engang-stod-der-en-brandtomt-nye…

Kategorier
Vision Gram

Asfaltarbejde

Slotsvej skal asfalteres fra rundkørslen til den nordligste bro ved Slotssøen. Inden asfaltering skal asfalten fræses af. Arbejdet skal ske i perioden fra onsdag d. 7. juni 2023 til fredag d. 16. juni 2023.

En del af arbejdet udføres om aftenen og om natten, hvor Slotsvej vil blive spærret i begge ender og ved alle sideveje på hele strækningen. 

Der vil også være arbejder i dagtimerne, dog uden at vejen spærres.

Udrykningskøretøjer kan hele tiden komme frem, idet arbejdet standses omgående ved udrykning.

Tidsplan for aften- og natarbejder på Slotsvej

Natarbejdet betyder desværre, at der vil være støj og uro på vejen de nætter der arbejdes. Det er i mindre tidsrum, mens maskinerne kører forbi de enkelte huse. Både fræsningen og asfalteringen sker i én kørebane af gangen. Dvs. maskinerne kommer forbi de enkelte huse både frem og tilbage.

Dagene med arbejder i dagtimerne er ikke nævnt.

Omkørsel

Kvarteret Fabriksvej/Skyttevej/Åvej skal benytte Råstedhøjvej for at komme ud og ind af kvarteret. Bommen på Råstedhøjvej åbnes.

Kvarteret Brockenhuus Schacks Vej/Torvegade skal benytte Posthusvej for at komme ind og ud af kvarteret. Ensretningen på Posthusvej ophæves under arbejdet.

Beboere på Slotsvej opfordres til at parkere andre steder, hvis man har ærinder imens vejen er spærret.

Mens Slotsvej er spærret, skal omkørsel mellem Gram syd og Gram nord ske ad Ribe Landevej, Stampemøllevej og Folevej over Fole.

Information og kontakt

Borgere og forretningsdrivende i Gram by vil i næste uge modtage mere information i e-boks om arbejdet.Har du spørgsmål vedr. arbejdet inden, kan du skrive til Haderslev Kommune, Ane Grosmann, e-mail aneg@haderslev.dk

Kategorier
Vision Gram

Borgermøde

Invitation til borgermøde om byudviklingen i Gram

Kom til borgermøde hvor der bliver vist og afsløret spændende tanker og udvikling for Gram.

Informationsmødet holdes forud for Vision Grams generalforsamling

Torsdag d. 23. marts kl. 19.00 – ca. 20

i Gram Fritidscenter.

Vision Gram har i samarbejde med borgere gjort sig tanker om byudvikling og bosætning i Gram for de kommende år.

Vi fremlægger bl.a. planer for Højmarken og visioner for Tårnvej/Lundekobbel – og du har mulighed for at give udtryk for dine behov og ønsker til boligform for din fremtid i Gram – uanset hvilken livsfase du er i nu.

Deltag og vær med til at påvirke udviklingen – adgang er gratis.

Del gerne denne info med naboer og andre interesserede.

Generalforsamling i Vision Gram afvikles i umiddelbar forlængelse af borgermødet.

VISION GRAM