Vision Gram

Vision Gram

Hvis du har ideer til projekter eller gerne vil hjælpe med opgaver - så kontakt Vision Gram.

Se mere her

Projekter

Projekter

- Vi arbejder med mange forskellige projekter...

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling

Der har været afholdt generalforsamling i Vision Gram

Læs mere

Vision Gram

Afholder ordinær generalforsamling d. 22/3 2022 kl. 19.00 – dagsorden i følge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning,
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse,
 4. Fremlæggelse af forslag til budget,
 5. Fastsættelse af eventuelt kontingent,
 6. Behandling af indkomne forslag,
  Bestyrelsen har Forslag om tilretning og præcisering af vedtægterne ift. til bestyrelsens møder og de inviterede kommunalpolitikeres status.
 7. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen,
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant,
 9. 9. Eventuelt.

På valg til bestyrelsen er John Flemming Hansen, Tom Christensen og Mads Skuldbøl Nielsen – alle genopstiller.

Mvh
Bestyrelsen