Bestyrelsen består af:

John Flemming

Niels Physant

Karl Gunnar Gregersen

Thomas Vedsted

Mads Skuldbøl Nielsen


Suppleant

Tom Christensen

Valgte politikere:

Signe Knappe

Jens Christian Gjesing

Per Hauritz

Bestyrelse