Bestyrelse

Bestyrelsen består af:
Tom Christensen
Karl Gunnar Gregersen
Mads Skuldbøl Nielsen
Majbrit Lundsgaard
John Flemming Hansen

Suppleant
Rikke Friis Reitzel

Politiske repræsentanter:
Signe Knappe
Thomas Vedsted
Bent Vedsted Rønne