Kategorier
Vision Gram

Generalforsamling

Vision Gram afholder

Generalforsamling

Gram Fritidscenter d. 23. marts 2023 – kl. 19.00

Dagsorden i følge vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 • Fremlæggelse af forslag til budget
 • Fastsættelse af evt. kontingent
  Der er fortsat ikke ønske om at fastsætte kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 • Eventuelt